Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtéseKlebelsberg Nap - alsó tagozat :


 Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10.00 óra.A tanulók 9.30 - 9.45 között érkezzenek meg az iskolába! (a szülők a bejáratig kísérhetik őket!)Fontos, hogy a tanulóknál legyen az azonosításra alkalmas fényképes igazolvány (diákigazolvány is jó)A mobiltelefonokat és okos órákat - kikapcsolt állapotban - a tanári asztalra kell helyezni.Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható.A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A szakértői vélemény alapján hosszabb időre és eszközhasználatra jogosult tanulók ettől eltérő ütemezésben dolgoznak. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.- A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2023. január 21-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait és az értékelő lapot a vizsgázó vagy szülője (meghatalmazottja) 2023. január 27-én pénteken 8-tól 16 óráig tekinthetik meg, veheti át.A dolgozatokról mobiltelefonnal, fényképezőgéppel másolat készíthető.A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit 2023.01.30. (hétfő) 16 óráig KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN adhatja le lezárt borítékban az iskola portáján.Az ellenőrzést helyhiány miatt kérjük otthon elvégezni! Rósa Viktor 

Klebelsberg Nap - alsó tagozat :

Klebelsberg Kuno 2018